BISKUPIJSKA NATJECANJA VJERONAUČNE OLIMPIJADE
Hvarsko-bračko-viška biskupija

BISKUPIJSKA NATJECANJA VJERONAUČNE OLIMPIJADE<br>Hvarsko-bračko-viška biskupija

BISKUPIJSKA NATJECANJA VJERONAUČNE OLIMPIJADE
Splitsko – makarska nadbiskupija

BISKUPIJSKA NATJECANJA VJERONAUČNE OLIMPIJADE<br>Splitsko – makarska nadbiskupija

BISKUPIJSKA NATJECANJA VJERONAUČNE OLIMPIJADE
Gospićko-senjska biskupija

BISKUPIJSKA NATJECANJA VJERONAUČNE OLIMPIJADE<br>Gospićko-senjska biskupija

BISKUPIJSKA NATJECANJA VJERONAUČNE OLIMPIJADE
Šibenska biskupija

BISKUPIJSKA NATJECANJA VJERONAUČNE OLIMPIJADE<br>Šibenska biskupija

BISKUPIJSKA NATJECANJA VJERONAUČNE OLIMPIJADE
Dubrovačka biskupija

BISKUPIJSKA NATJECANJA VJERONAUČNE OLIMPIJADE<br>Dubrovačka biskupija

BISKUPIJSKA NATJECANJA VJERONAUČNE OLIMPIJADE
Đakovačko – osječka nadbiskupija

BISKUPIJSKA NATJECANJA VJERONAUČNE OLIMPIJADE<br>Đakovačko – osječka nadbiskupija

BISKUPIJSKA NATJECANJA VJERONAUČNE OLIMPIJADE
Bjelovarsko – križevačka biskupija

BISKUPIJSKA NATJECANJA VJERONAUČNE OLIMPIJADE<br>Bjelovarsko – križevačka biskupija

BISKUPIJSKA NATJECANJA VJERONAUČNE OLIMPIJADE
Zadarska nadbiskupija

BISKUPIJSKA NATJECANJA VJERONAUČNE OLIMPIJADE<br>Zadarska nadbiskupija

BISKUPIJSKA NATJECANJA VJERONAUČNE OLIMPIJADE
Sisačka biskupija

BISKUPIJSKA NATJECANJA VJERONAUČNE OLIMPIJADE<br>Sisačka biskupija

BISKUPIJSKA NATJECANJA VJERONAUČNE OLIMPIJADE
Zagrebačka nadbiskupija

BISKUPIJSKA NATJECANJA VJERONAUČNE OLIMPIJADE<br>Zagrebačka nadbiskupija

VJERONAUČNA OLIMPIJADA
NOVA TEMA: KRŠĆANI NA PUTU DIJALOGA

VJERONAUČNA OLIMPIJADA<br>NOVA TEMA: KRŠĆANI NA PUTU DIJALOGA

Kršćani na putu dijaloga tema je Vjeronaučne olimpijade – Natjecanja iz Vjeronauka za osnovnu i srednju školu za 2017./ 2018. godinu koju je priredio dr. sc. Antun Japundžić. Ove 2017. godine u svijetu se obilježava 500 godina od početka reformacije pa je to prigoda da se, kroz učenje i natjecanje, pobliže upoznamo s dijalogom među kršćanima i na taj način i sami učinimo jedan ekumenski korak upoznavajući se s drugim.

VJERONAUČNA OLIMPIJADA
Pobjedničko putovanje u Češku

VJERONAUČNA OLIMPIJADA<br>Pobjedničko putovanje u Češku

1 2 4 5