Izjava o privatnosti

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koje roditelji, djeca i suradnici MAK-a sami učine dostupnima, te koji su prikupljeni u procesu prijave za pretplatu na internetskim stranicama mak.glas-koncila.hr. Ova Izjava o privatnosti sastavni je dio Općih uvjeta poslovanja Glasa Koncila.

Glas Koncila kao izdavač dječjeg mjesečnika MAK i pružatelj usluga internetskih stranica mak.glas-koncila.hr pridržava se važećih propisa radi zaštite privatnosti svojih kupaca i korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU-a. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Glas Koncila, Kaptol 8, Zagreb (u daljnjem tekstu Glas Koncila) obrađuje osobne podatke.

Upućuju se suradnici, kupci i korisnici internetskih stranica Glasa Koncila da pročitaju sve navedeno u ovoj izjavi kako bi lakše razumjeli koje podatke Glas Koncila prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi te koja su Vaša prava vezano za pristup osobnim podatcima, ispravak, brisanje te Vaše pravo na prigovor.

Svaki suradnik, kupac i korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi s osobnim podatcima može poslati e-poruku na e-adresu info@glas-koncila.hr.

Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti slanjem bilo kakvog sadržaja ili materijala s osobnim podacima ili klikom prilikom bilo kojega davanja osobnih podataka na internetskim stranicama Glasa Koncila potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete s obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

 

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje Glas Koncila preko internetskih stranica?

 

Prilikom prijave za pretplatu na časopis MAK na stranici mak.glas-koncila.hr Glas Koncila će zatražiti pružanje osobnih podataka kao što su ime i prezime, e-adresa, adresa (uključujući ulicu i kućni broj, grad i poštanski broj), telefonski broj, te drugih opcionalnih podataka.

Davanje osobnih podataka odluka je kupca odnosno korisnika. Ako kupac odnosno korisnik ne pruži tražene obvezne informacije za određenu aktivnost, ne će mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost ne će biti tehnički provediva.

Osim tih podataka automatski prikupljamo podatke s vašega računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa internetskim stranicama Glasa Koncila, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji rabite, kao i o operativnom sustavu vašega računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i stranicama koje su vam prikazane.

 

U koju svrhu Glas Koncila prikuplja i obrađuje osobne podatke?

 

Glas Koncila prikuplja i obrađuje osobne podatke kupca odnosno korisnika radi realizacije pretplatničkog odnosa, dostave robe kupcu, komunikacije s kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora te dijelom primjenjuje i automatizirane procese za obradu kako bi stalno unaprjeđivao svoje procese u interesu kupaca, kako bi ponuda za kupca bila individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodio navikama i potrebama kupaca.

Glas Koncila ne prikuplja Vaše osobne podatke osim u slučaju kada ste nam ih Vi izričito učinili dostupnima (slanjem radova, tekstova, fotografija, video i audio sadržaja, vijesti, sudjelovanjem u nagradnim igrama), čime pristajete odnosno dajete privolu na korištenje Vaših osobnih podataka u svrhu objave (elektroničke i tiskane) poslanih sadržaja.

Glas Koncila ne namjerava prikupljati, obrađivati ni pohranjivati osobne podatke djece mlađe od 16 godina bez dopuštenja roditelja. Ako je vaše dijete na bilo koji način dalo osobne podatke, a vi želite zatražiti da se ti podatci uklone, obratite se na adresu info@glas-koncila.hr.

 

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?

 

Kupac odnosno korisnik unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za pretplatu na časopis MAK, a koji je sadržan u Općim uvjetima poslovanja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi kupca.

Privolu korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na e-adresu info@glas-koncila.hr.

Isto tako, suradnici, roditelji i djeca slanjem raznih materijala za objavu prihvaćaju sklapanje pravnog posla, predmet kojeg je ustupanje tog sadržaja i prijenos prava na istom u korist Glasa Koncila, te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev pošiljatelja.

 

S kojim primateljima Glas Koncila dijeli osobne podatke?

 

Glas Koncila ne će dijeliti osobne podatke kupca odnosno korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sljedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi kupca, Glas Koncila će podijeliti osobne podatke kupca s pružateljima usluga distribucije robe radi ispunjavanja narudžaba, isporuke paketa te slanja zemaljske pošte i e-pošte. Pružatelj usluga distribucije može od kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnoga preuzimanja robe, a sve radi realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako kupac odbije dati te podatke, paket mu ne će biti uručen.

 

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama

 

Glas Koncila u trenutku plaćanja kreditnim ili debitnim karticama na stranici knjizara.glas-koncila.hr preusmjerava proces plaćanja na e-commerce sustav Zagrebačke banke, pružatelja usluge procesiranja i naplate (kreditnih ili debitnih) kartica, ugovornoga partnera Glasa Koncila i izvršitelja obrade osobnih podataka. U tu svrhu osobni podatci kupca (ime i prezime kupca, adresa kupca, telefon, e-adresa te podatci s kartice kupca) privremeno su pohranjeni u Zagrebačkoj banci, koja jamči najviši stupanj zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesiranja i naplate potvrdom (klikom) na link »Kupi«.

Glas Koncila ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene radi procesiranja i naplate kartica. Upućuju se kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka od strane Zagrebačke banke na njezinoj internetskoj stranici.

Glas Koncila stoga upozorava kupca da se brine o podatcima navedenim na kartici kako oni ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.

 

Razdoblje u kojem će osobni podatci biti pohranjeni

 

Glas Koncila pohranjuje osobne podatke kroz prijavu pretplatnika na stranici mak.glas-koncila.hr na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna pretplata i šest mjeseci nakon prestanka pretplate. Osobni podatci neregistriranih kupaca pohranjuju se dok se ostvaruje svrha obrade te tri mjeseca nakon ispunjenja svrhe. Osobni podatci kupca sadržani u računovodstvenoj dokumentaciji čuvaju se u skladu s rokovima koje propisuje Zakon o računovodstvu i Opći porezni zakon.

Glas Koncila pohranjuje osobne podatke prikupljene putem obrasca za kontakt na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade te mjesec dana nakon ispunjenja svrhe za koju je obrazac za kontakt uporabljen.

 

Pristup i ispravak osobnih podataka

 

Kupac i korisnik mogu zatražiti i dobiti od Glasa Koncila cjelovitu informaciju o osobnim podatcima koji su pohranjeni, kao i zatražiti njihov ispravak slanjem poruke na e-adresu info@glas-koncila.hr.

 

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

 

Kupac i korisnik imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). To se može učiniti podnošenjem zahtjeva za brisanje osobnih podataka na e-adresu info@glas-koncila.hr i podatci će biti izbrisani u roku od 30 dana. Osobni podaci ne mogu se izbrisati iz otisnutih časopisa i/ili novina.

 

Pravo na prigovor

 

Ako unatoč svim poduzetim mjerama zaštite osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, molimo vas da se javite na e-adresu info@glas-koncila.hr.

 

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

 

Prikupljeni podatci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala kupca odnosno korisnika i Glasa Koncila odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka uzimamo ozbiljno i poduzimamo razne mjere opreza kako bi osobni podatci bili zaštićeni. Nažalost, ni jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100 posto siguran. Kao posljedica toga, iako provodi razumne mjere za zaštitu podataka, Glas Koncila ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na internet ili s internetskih stranica Glasa Koncila te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. 

 

Izmjena Izjave o privatnosti

 

Ovu Izjavu o privatnosti Glas Koncila može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenoga teksta Izjave o privatnosti na internetskoj stranici mak.glas-koncila.hr. Zato pozivamo suradnike, kupce i korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti. Ako se suradnik, kupac ili korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo ga da ne šalje materijale za objavu i napusti internetske stranice Glasa Koncila te im ne pristupa i ne koristi se njima. Izmjena Izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici. Nastavak suradnje i uporabe internetske stranice podrazumijeva da suradnik, kupac i korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.

 

Pravila o postupanju s »kolačićima«

 

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se rabiti na internetskim stranicama Glasa Koncila na razne načine, npr. kako bi internetska stranica funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe.

Kolačić (eng. cookie) jest podatak male veličine koji mrežna stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić omogućuje mrežnoj stranici da »zapamti« akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika omogućuje upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati ili u pregledniku postaviti zabranu njihove pohrane. Najčešći razlozi uporabe kolačića su identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje.

Kolačići se mogu klasificirati kao:

privremeni kolačići (session cookies) – pohranjuju se na računalu te se automatski brišu nakon zatvaranja preglednika; omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju

trajni kolačići (persistent cookies) – ostaju u vašem pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka

Kolačić od prve strane – dolaze s mrežne stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni; omogućavaju mrežnim stranicama da spreme podatke koji se rabe kada korisnik ponovno posjeti mrežnu stranicu

kolačići od treće strane – postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Google analytics).

Ti kolačići nisu postavljeni od strane Glasa Koncila te najčešće služe kao pomoć u tumačenju ponašanja korisnika i u marketinške svrhe.

Koje su Vam opcije dostupne?

U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti, a koje ćete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašega pretraživača. Uz pomoć opcije »pomoć« u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate.

Ako odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda se ne ćete moći koristiti određenim funkcijama na internetskim stranicama Glasa Koncila.