Kontakt

Jednogodišnja pretplata na Mali koncil – MAK iznosi 110 kn

Ime i prezime pretplatnika

Napomena:

Pojedinačni primjerak Maka stoji 11 kuna, a pojedinačna godišnja pretplata 110 kuna. Za zbirno primanje Maka (na adresu škole ili vjeroučitelja) na jednu adresu primatelju – za 10 ili više primjeraka – odobravamo popust od 10%, tako da godišnja pretplata iznosi 99 kuna.

Kontakt

Mali koncil – MAK