ZAGREB – TRNJANSKA SAVICA
Blaženi Stepinac i sveti Nikola zajedno!

https://mak.glas-koncila.hr/wp-content/uploads/2020/01/WEB_TRNJANSKA.jpgZAGREB – TRNJANSKA SAVICA<BR>Blaženi Stepinac i sveti Nikola zajedno!

Druge nedjelje došašća u Župi blaženoga Alojzija Stepinca na Trnjanskoj Savici u Zagrebu iznimno je radosno proslavljena svetkovina sv. Nikole u predvorju OŠ Jure Kaštelana, privremenom sakralnom prostoru. Organizirala ju je maštovito Udruga građana „Stepinčeva Savica“. Za ovu prigodu jedan od župljana bio je Stepinac, a drugi sv. Nikola.
Nakon svete mise prvo je Stepinac došao obići i ohrabriti svoje na svetoj misi okupljeno stado koje još čeka crkvu, župljane koje mu je nakon njegova proglašenja svetim Gospod prije dvadeset godina povjerio da im bude pastir i zaštitnik. Došao je u reverendi i, kao nekoć u Krašiću, s bombonima u džepovima da nadari djecu. Doveo je i svojega nebeskog prijatelja sv. Nikolu, koji je onda provjerio znaju li djeca tko je sveti Nikola te jesu li dobra i jesu li zaslužila darove. Podsjetio ih je da je on ne samo zaštitnik djece nego i pomoraca i da su mu za pruženu zaštitu pomorci u znak zahvale darivali makete brodova koji se mogu vidjeti u mnogim primorskim crkvama. Sveti je Nikola zatim dijelio djeci darove, a ona su mu s oduševljenjem i bez straha prilazila. 110-ero djece primilo je prikladan dar uz koji je kao podsjetnik na blaženoga Alojzija Stepinca bila i kratka poruka sa Stepinčevim tekstom te poveznica s Udrugom građana „Stepinčeva Savica“.
Ovo je Nikolinje bilo svojom originalnošću iznimno dojmljivo i za pamćenje i dobra poveznica nebeskoga zaštitnika ove Župe bl. Alojzija Stepinca i svetoga Nikole. (Marija Znika)