VJERONAUČNA OLIMPIJADA (2023./2024.) Socijalni nauk Crkve

https://mak.glas-koncila.hr/wp-content/uploads/2023/09/vjero_logo_wl.jpghttps://mak.glas-koncila.hr/wp-content/uploads/2023/09/vjero_logo_wl.jpghttps://mak.glas-koncila.hr/wp-content/uploads/2023/09/vjero_logo_wl.jpghttps://mak.glas-koncila.hr/wp-content/uploads/2023/09/vjero_logo_wl.jpgVJERONAUČNA OLIMPIJADA (2023./2024.) <b> Socijalni nauk Crkve

Drage učenice i dragi učenici, drage vjeroučiteljice i dragi vjeroučitelji!

Obično se kaže da je svaki ljudski život određena škola. Ako je ljudski život škola, zašto onda svi idemo u školu, od osnovne do srednje škole, a potom i na fakultet? Školu pohađamo da bismo naučili nešto novo, korisno, potrebno i plemenito za naš život. Drugim riječima, novim znanjem u osnovnoj i srednjoj školi obogaćujemo svoju životnu školu koja će trajati do kraja ovozemaljskoga života.

Ne znamo hoćete li se složiti s poznatom starom tvrdnjom: »Tko više zna, više vrijedi«, no mi smo uvjereni da sadržaj vjeronaučne građe za školsku godinu 2023./2024. može biti od velike koristi za jednu i drugu školu, kako za osnovnu i srednju školu koju sada pohađate tako i za onu životnu školu koja će se nastaviti u životu koji je pred vama. Uz druge vrijedne i važne sadržaje, Katolička Crkva u vjeronaučnoj nastavi u školi nudi svoj socijalni nauk za koji s pravom možemo reći da je upućen ne samo kršćanima, katolicima, već i svim ljudima dobre volje.

U vjeronaučnoj građi koja je pred vama nastojali smo približiti zanimljiv i koristan sadržaj koji je povezan s našim svakodnevnim životom, a koji nije dovoljno poznat kako među vjernicima u Crkvi tako i među vjernicima u njihovome javnom, društvenom životu, i to među gospodarstvenicima, političarima, novinarima, znanstvenicima, kulturnim djelatnicima…

(Iz uvoda Građe za natjecanje u Vjeronaučnoj olimpijadi)

Građu za natjecanje preuzmite ovdje.