PODRAVSKE SESVETE
Ljubav darovana Malom Isusu

PODRAVSKE SESVETE<BR>Ljubav darovana Malom Isusu

„Isusovi prijatelji“ iz Podravskih Sesveta i ove godine pripremali su se za božićnu priredbu. Razveselili su župljane, a posebno najmlađe, koji su došli da ih Mali Isus blagoslovi. Bilo je svečano. Poslije blagoslova djece, nastupili su pjevači, pastiri, kraljevi, najmanji sa svojim recitacijama. Na kraju je župnik Kruno Kefelja zahvalio svima za trud i ljubav darovanu Malome Isusu. – Maja Miloš 8. raz.