MALI KONCIL POSTAO NASTAVNO POMAGALO ZA KATOLIČKI VJERONAUK U OSNOVNIM ŠKOLAMA

https://mak.glas-koncila.hr/wp-content/uploads/2022/08/00125629_w.jpgMALI KONCIL POSTAO NASTAVNO POMAGALO ZA KATOLIČKI VJERONAUK U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Nakon punih pedeset i šest godina rasta i odrastanja uz djecu, svoje čitatelje, uz njihove roditelje, prve odgojitelje, te njihove katehete, a potom i vjeroučitelje, dječji mjesečni list Mali koncil – Mak doživio je da od jeseni postane i službeno nastavno pomagalo u nastavi katoličkoga vjeronauka kao nastavnoga predmeta u osnovnim školama u Hrvatskoj. Naime, Ministarstvo znanosti i obrazovanja tijekom srpnja pozitivno je odgovorilo na zamolbu Glasa Koncila – popraćenu pismom preporuke Nacionalnoga katehetskoga ureda Hrvatske biskupske konferencije – za verifikaciju i suglasnost da »Mali koncil« postane nastavno pomagalo za katolički vjeronauk u školama.

Ističući u svom dopisu sve ono čime časopis pridonosi da se »učenici osposobljavaju za uspješno sudjelovanje u životu demokratske zajednice«, temeljem pozitivnoga stručnoga mišljenja dobivena od Agencije za odgoj i obrazovanje, navedeno ministarstvo »daje suglasnost da Mali koncil – Mak postane nastavno pomagalo u nastavi Katoličkoga vjeronauka u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj od 2022./23. školske godine«.

Korak više – »Vjeroistražitelji«

Neformalno, bio je to Mak svih godina hrvatske samostalnosti i demokracije te su ga brojni vjeroučitelji osobno odabirali za pomoć u radu, ali korak više časopis je napravio prošle školske godine provedbom projekta pod nazivom »Vjeroistražitelji«, u kojem je – uz pomoć stručnjaka s područja vjeronauka – u prilogu na osam stranica lista pratio upravo nastavne teme katoličkoga vjeronauka u školi, za uzraste od 1. do 4. razreda. Činilo se to ne samo preko »pustolovnih« vjeronaučnih zadataka objavljivanih u tiskanom izdanju, nego i uz pomoć pratećih digitalnih sadržaja za djecu te stručnih uputa za vjeroučitelje, dostupnih na za njih namijenjenim mrežnim stranicama.

Mak doprinosi razvijanju kritičkoga i stvaralačkoga mišljenja djece, kao i razvoju kreativnosti, a sve to u svjetlu kršćanske antropologije

U to opsežno djelo Mali koncil uključio je više od četrdeset vjeroučitelja i osoba iz crkvenoga i društvenoga života, koje su svojim stručnim znanjem i kompetencijama, ali i svjedočanstvom vjere, dale svoj doprinos implementaciji vjeronaučnih sadržaja u konkretne životne prilike.

Doprinos kvalitetnoj i raznovrsnoj nastavi

Sve rečeno prepoznalo je i Ministarstvo znanosti i obrazovanja te njegova Agencija za odgoj i obrazovanje, koja je svojim stručnim mišljenjem dala suglasnost na navedenu zamolbu. Vezujući se uz kurikul katoličkoga vjeronauka, gdje se navodi da taj predmet pridonosi općim ciljevima demokratske i humane škole, te stavljajući u taj kontekst materijale koje donosi Mali koncil – Mak, u stručnom mišljenju među ostalim stoji: »Dječji mjesečnik ‘Mali koncil’ sadržajem koji nudi i načinom na koji to čini pomaže djeci u izgradnji i razvoju individualne i društvene odgovornosti, građanskih kompetencija te doprinosi razvijanju kritičkoga i stvaralačkoga mišljenja djece osnovnoškolskoga uzrasta, kao i razvoju kreativnosti, a sve to u svjetlu kršćanske antropologije. Ponudom tekstova i različitih tipova zadataka, u didaktičkom i religijsko-pedagoškom smislu može doprinijeti kvalitetnoj i raznovrsnoj nastavi Katoličkoga vjeronauka u školi te razvoju generičkih i drugih kompetencija.«

»Dobar alat« – od 1966. do danas

U iscrpnom stručnom mišljenju spominje se i važnost uloge Maloga koncila za djecu od njegovih početaka u 1966. godini, navodeći kako od tada do danas »različitim rubrikama mjesečnik omogućava djeci komunikaciju s autorima koji odgovaraju na dječja pitanja, a omogućava im i da se kreativno izraze te objavljuje njihove radove«. Zbog svega toga i »s obzirom da suvremene tendencije u odgoju i obrazovanju, koje naglasak stavljaju na cjelovit odgoj djece, na povezivanje njihovih vlastitih iskustava s onime što se uči u školi«, Mali koncil – Mak pokazao se kao »dobar alat« u odgojno-obrazovnim procesima.

U tu slavnu tradiciju uklapa se i Makova uključenost u nastanak i realizaciju »Vjeronaučne olimpijade« kao službenoga natjecanja iz katoličkoga vjeronauka, a uz spomen toga stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje posebice se osvrće na »Vjeroistražitelje«, novi projekt časopisa, »na temelju kojega se može zaključiti da autori stručno, kvalitetno i profesionalno pristupaju obradi tema«.

Sve to pridonijelo je da Mali koncil bude ocijenjen pedagoško-psihološki i didaktičko-metodički primjerenim za uporabu kao pomagalo u nastavi katoličkoga vjeronauka u školama. Time mu se još šire otvaraju vrata da postane prepoznatiji, dostupniji i bliži svim vjeroučiteljima koji se u svom plemenitu nastavnom radu žele poslužiti i Makom, stranicama i ostalim sadržajima jedinstvenoga »Cvijeta molitve, znanja, igre i prijateljstva«, čime se u podnaslovu diči naš jedini vjerski i vjeronaučni mjesečnik. (cz)