KOŠ NOVSKA
Upoznavanje Caritasa – vlastitim darom

https://mak.glas-koncila.hr/wp-content/uploads/2020/01/web_novska.jpgKOŠ NOVSKA<br>Upoznavanje Caritasa – vlastitim darom

Treći adventski tjedan u Katoličkoj osnovnoj školi u Novskoj obilježen je prikupljanjem namirnica za siromašne i potrebite. U karitativnu akciju uključili su se učenici, njihovi roditelji i djelatnici Škole. Obilježavajući Međunarodni dan solidarnosti, u srijedu, 18. prosinca 2019., predstavnici učenika svih razreda, u pratnji ravnatelja Krunoslava Jurakovića, učiteljice Terezije Skorupski i tajnika Josipa Šiška posjetili su župni Caritas Župe bl. Alojzija Stepinca u Novskoj te tom prigodom dostavili svoj dar za korisnike Caritasa.
Na ulazu u župnu crkvu dočekao ih je i pozdravio župnik Perica Matanović koji je učenicima objasnio značenje imena Caritas i njegovu svrhu u životu župe ističući mnoge djelatnosti koje se provode u sklopu njegova rada. Zahvalio je na posjetu i pomoći Caritasu te naglasio da će namirnice i ostale darove učenika ovoga Božića volonteri Caritasa proslijediti svojim korisnicima koje redovito obilaze.
Po završetku posjeta, zajedno su se pomolili, a potom je svakom učeniku uručen mali prigodni dar. (K. Š.)