DRVAR – BOSANSKO GRAHOVO
Ski vikend na Vlašiću

DRVAR – BOSANSKO GRAHOVO <br>Ski vikend na Vlašiću

U organizaciji župa Drvar i Bosansko Grahovo skupina od 15-ak djece uzrasta viših razreda osnovne škole boravila je od 8. do 10. veljače 2019. u Travniku i na Vlašiću. Na skijalištu Babanovac na Vlašiću djeca su imala organiziranu dvodnevnu školu skijanja pod vodstvom ovlaštenog instruktora Ante Sučića, nastavnika tjelesnog odgoja u Katoličkom školskom centru “Petar Barbarić” u Travniku. Djeca su tako uspješno svladala osnovne vještine skijanja i osposobljena za samostalno spuštanje niz lakše skijaške staze.


Mladi gosti iz Drvara i Grahova, zajedno sa svojim župnikom, bili su smješteni u travničkom Sjemeništu pod čijim svodovima djeluje i KŠC “Petar Barbarić”. Tamo su slavili misu u sjemenišnoj crkvi i posjetili grob Sluge Božjeg Petra Barbarića, a u druženju sa sjemeništarcima i ostalim učenicima imali su priliku upoznati se s djelovanjem KŠC-a i načinom života u sjemeništu i internatu.
U Travniku su djeca posjetila i rodnu kuću nobelovca Ive Andrića, župnu crkvu u kojoj je ovaj veliki Travničanin kršten, Šarenu džamiju i izletnički lokalitet Plava voda. Na vlašićkom platou Galica djeca su bila ugoštena i u Planinarskom domu “Erich Brandis” koji je u vlasništvu lokalnih planinara Hrvata.
Nezaboravni ski vikend na Vlašiću za djecu iz Drvara i Grahova plod je prijateljstva i suradnje te dvije župe s lokalnim travničkim udrugama za humani i održivi razvoj “KLIK” i “Naše polje”, koje su potpomogle realizaciju ovog projekta.
Ova suradnja je primjer kako manje i siromašnije lokalne zajednice i župe – u vremenu kad se prečesto ističu samo negativnosti – mogu također biti pokretači pozitivnih ideja i projekata u svrhu poboljšanja uvjeta života, napose za djecu i mlade.(Ž. D. G.)