BUDAŠEVO
Prvopričesnici za blaženog Stepinca

BUDAŠEVO<br>Prvopričesnici za blaženog Stepinca

Ovogodišnji prvopričesnici iz Budaševa izveli su autorsku pjesmu pod nazivom “Blaženi Alojzije”, kao prilog proslavi Dana župe, Stepinčeva. Tekst pjesme napisala je razredna učiteljica Ljiljana Slunjski, a pjesmu je uglazbio Leon Pavlović, tata ovogodišnje prvopričesnice Lucije Pavlović, ujedno solistice u toj pjesmi. Pjesma je nastala kao potpora djeci i učenicima od roditelja i učiteljice, koji ih prate na putu pripreme za veliki i sveti sakrament koji će primiti prvi puta u životu. (K. B.)