Volim ići u crkvu, volim pjevati u crkvi, a najviše me oduševljava to što idem na vjeronauk za prvopričesnike jer je to jako poučno i zabavno!

— Nikolina Radoš, OŠ Dragutina Tadijanovića Zagreb