Hvaljen Isus i Marija!
Jako Vas volim čitati, kada listam Mak u srcu mi je nekako mirnije. BVB!

— Martina Aslani