Hvaljen Isus i Marija! Šaljemo vam fotografije korizmene kocke, a naš je cilj da ove korizme (a i nakon nje) još više u obitelji molimo krunicu!

— Marko (7), Kristijan (6), Dominik (4) i Mateo (1) iz Fischena u Njemačkoj