Kreativne radionice Tehničke škole Slavonski Brod ovim su plakatom dočekale svetkovinu Svih Svetih.

— Marija Ramljak