Šaljem vam anđela kojeg je moja kći Petra s velikom ljubavlju bojila, jer osim što fotografiju šaljemo vama, anđeo je i dar baki za rođendan, budući je i baka njezin anđeo čuvar!

— Mama Marijana iz Zagreba