Ovom prilikom šaljem vam slike “mak-lopte” koju smo dobili u zadnjem broju Maka. Hvala vam i za ovu godinu dobrog druženja i nadam se da će tako biti i sljedeće. – Velike pozdrave do rujna šalje vam…

— Ivan iz Širokog Brijega