Ponekad vitezovi u boju za dobro zarade i koju modricu.
Nema veze, i tako jačaju snagu u Gospodinu!
Pozdrav iz 1.b razreda Katoličke osnovne škole uz Varaždina…

— Hrabra Paula