HRNETIĆ
Od duhovne obnove do dragih gostiju

HRNETIĆ<br>Od duhovne obnove do dragih gostiju

Prva korizmena subota 9. ožujka 2019. u župi svetog Martina biskupa u karlovačkom Hrnetiću ove godine je bila posebna. Takvom su je učinile sestre uršulinke koje su predvodile korizmenu obnovu za starije osnovnoškolce na kojoj je sudjelovalo 40 osnovnoškolaca. Sestra Ksenija Leko i sestra Pia Jurić duhovnu obnovu su započele oko 10 sati ujutro meditacijom o Nebu koja je otvorila ovogodišnju temu: „Čovjek – slika Božja!“. Razornu moć grijeha sestre su predočile usporedbom čovjeka i umjetničkog djela, koje se trajanjem i neispravnim postupanjem oštećuje i uništava sve dok mu ne zatreba restauracija. Kroz sliku „restauratorskih zahvata“ prikazan je sakrament svete ispovijedi. Nakon predavanja mladi su imali priliku za pojedinačnu ispovijed, molili su zajedno krunicu Božanskom milosrđu, te su osmišljavali igre kroz pjesmu i rad po skupinama. U skupinama su podijelili iskustva koja su stekli na duhovnoj obnovi. Odmah po njezinu završetku mladi su radosno dočekali drage goste: 50-ak vjeroučenika osnovne škole Josipa Pupačića u Omišu svi mahom župljani župe Uznesenja BDM u Rogoznici zajedno sa svojim župnikom don Zvonimirom Mijićem i s nekoliko roditelja pošli su na korizmeno hodočašće u Zagrebačku katedralu kako bi se pomolili na grobu kardinala Stepinca. Prva postaja njihovoga putovanja bilo je Nacionalno svetište Hrvatskih mučenika na Udbini gdje su imali i misu, nakon čega su krenuli prema župi Hrnetić u Karlovcu jer je tu sagrađena prva crkva u Hrvatskoj posvećena hrvatskim mučenicima. Župnik don Filip Pavlović ih je dočekao i pozdravio, mladi su sudjelovali na kratkoj molitvi u župnoj crkvi a zatim su krenuli u dvoranu pastoralnog centra na objed. Nakon kratkog predstavljanja povijesti župe i župnih aktivnosti, don Filip je potaknuo mlade i njihovog župnika da svakako posjete i Krašić. Mladi su nastavili svoje putovanje prema Krašiću, u Zagrebu su posjetili katedralu, molili na grobu blaženog Alojzija Stepinca i razgledali znamenitosti grada te prepuni dojmova došli su doma u nedjeljnim ranojutarnjim satima. (s. Pia Jurić)