“Mak” čitamo već nekoliko godina, točnije od mojega prvoga razreda, kada nam ga je ponudila moja vjeroučiteljica Silvija. U “Maku” najprije pročitam viceve, zatim pitalice, a na kraju i sve ostalo. Moja sestra Marta jako voli čitati “Blaževu poštu” i gledati crteže koje su nacrtali ostali makovci. Čitajući “Mak” naučile smo jako puno o vjeri, ljubavi i nadi pa se stoga nadamo da ćemo ga čitati još dugo, dugo… Vaše Marta i Marija!

— Vaše Marta i Marija!