Jakov je prvopričesnik. Četvrto od šestero djece u obitelji. Jako voli anđele i pjeva kao anđeo. Jedini dječak u dječjem crkvenom zboru. Mak je dobio dosta kasno pa nije stigao uraditi anđela ranije. Silno želi dobiti Makovu majicu.

— s. Andrea