Pred svoje vječne zavjete u našu župu svratila je s. Sunčica, koja je učiteljica u Prvoj katoličkoj školi u Zagrebu. Pričala nam je o svojim školskim zgodama pa nam je bilo žao da i nama nije učiteljica ili da i mi imamo katoličku školu. Želimo bar da nam dođe još koji put, možda i sa svojim đacima!

— Marija i Klara Prendivoj, Poljica na Krku